För vårdpersonal
Steg 1 av 4
Steg 2 av 4
Steg 3 av 4
Steg 4 av 4

1. Hvordan føler du deg fysisk?

5

Helt uenig

3

1

Helt enig

1
3
5

Helt uenig

Helt enig

1 2 3 4 5
Jeg er i stand til å utføre mine vanlige gjøremål i hverdagen
1 5
Jeg har ikke smerter
1 5
Jeg lider ikke av fatigue*

* Fatigue er et av de vanligste og mest svekkende symptomer som kreftpasienter opplever. Kreftrelatert utmattelse kommer til uttrykk som tretthetsfølelse, svakhet og manglende energi, og skiller seg fra «vanlig» trøtthet som friske personer kan oppleve. Dette er fordi verken hvile eller søvn reduserer utmattelsen.

1 5
Jeg har ikke urinveisproblemer
1 5
Vekten min er uforandret
1 5
Jeg har god matlyst
1 5
Jeg får sove
1 5

2. Hvordan føler du deg psykisk?

5

Helt uenig

3

1

Helt enig

1
3
5

Helt uenig

Helt enig

1 2 3 4 5
Jeg er like interessert i hobbyer/ aktiviteter som før
1 5
Jeg er åpen og interessert i det som skjer rundt meg
1 5
Mine følelser påvirker ikke mine daglige rutiner negativt
1 5
Jeg godtar meg selv slik jeg er
1 5
Jeg er i stand til å nyte livet
1 5

3. Hvordan vil du beskrive ditt forhold til mennesker i din omgivelse?

5

Helt uenig

3

1

Helt enig

1
3
5

Helt uenig

Helt enig

1 2 3 4 5
Jeg kan snakke med min familie om min sykdom
1 5
Mine venner gir meg støtte
1 5
Jeg er fornøyd med relasjonen med min partner
1 5
Jeg er fornøyd med sexlivet mitt
1 5
Jeg føler at jeg har noen jeg kan prate med
1 5
Jeg deltar i sosiale aktiviteter
1 5

4. Hvordan vil du beskrive til forhold til din behandling?

5

Helt uenig

3

1

Helt enig

1
3
5

Helt uenig

Helt enig

1 2 3 4 5
Jeg er fornøyd med min nåværende behandling.
1 5
Jeg har ikke opplevd bivirkninger med min behandling.
1 5
Behandlingen påvirker ikke min evne til å leve et normalt liv og opprettholder daglige aktiviteter.
1 5
Jeg er klar over de ulike behandlingsalternativene som er tilgjengelige.
1 5
Jeg føler meg komfortabel med å snakke om ulike behandlingsalternativer hos legen min.
1 5