För vårdpersonal

Velværesjekk

Dette er en serie spørsmål som kan hjelpe deg å holde oversikt over din helse.

Å forstå den som er syk

Det er ofte både skremmende og angstfylt å få vite at man har fått kreft. 

Å få kreft innebærer en stor forandring for både de berørte og de pårørende. Sykdom, som andre plutselige hendelser som forandrer en kjent og trygg livssituasjon, gjør at du stopper og reflekterer over livet som endres raskt.

Denne refleksjonen tar mye energi og kraft og krever engasjement og støtte.

Personen som har fått prostatakreft er den samme personen som før sykdommen. Sykdommen må ikke bli en persons identitet. Under en viss tidsperiode kan sykdommen ligge i bakgrunnen og i beste fall være ganske stille og resultere i en symptomfri periode. Det kan imidlertid forandres raskt, og sykdomsituasjonen kan bli kritisk, som for enhver sykdom.

Det er viktig å støtte og hjelpe den som er alvorlig syk. Men det er ikke alltid lett å møte noen i denne vanskelige situasjonen. Frykten for å miste noen og ofte også frykten for å selv bli syk,  kan være et hinder.

Det er lett å tro at den syke personen skal være i fred og ro, og det kan føre til at personen ikke besøkes. Det kan selvfølgelig være slik, men ofte blir besøk av familiemedlemmer og gode venner verdsatt.
Prøv å få vite hvordan situasjonen er, tatt i betraktning at sykdommen har forskjellige faser. Det viktigste er ikke å snakke. Å være der som støtte er vanligvis det beste du kan gjøre. Det fører mange ganger til en meningsfylt samtale basert på pasientens egen vilje, angst og bevissthet.